Το Fox in the pine προσφέρει προγράμματα παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου. Επιπλέον προσφέρει απόγευματινά English clubs για βρέφη και παιδιά από 1 έως 12 ετών.

 

Μέσα από τα προγράμματα μας τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να εκτεθούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον απο τη βρεφική τους ηλικία και να εξελίξουν την Αγγλική γλώσσα ως δεύτερη μητρική τους.

 

Μάλιστα η εξέλιξη της γλώσσας , δεν στέκεται μόνο στην απλή καθημερινή έκφραση, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να προσφέρει ένας γονιός με μητρική την Αγγλική γλώσσα, αλλά ακολουθεί την γνωστική εξέλιξη των παιδιών μέχρι και την ηλικία των 12 ετών, όπου και σχεδόν ολοκληρώνεται η φυσική γλωσσική εξέλιξη των ανθρώπων.

 

Στόχος μας είναι τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία να έχουν αρκετά κοντινές γνώσεις σε επίπεδο με τα παιδιά που διαμένουν σε αγγλόφωνες χώρες. 

 

Καθόλη τη διαρκεία της φοίτησης οι μαθητές μας επίσης αποκτούν διαπολιτισμικές κοινωνικές δεξιότητες.