top of page

Elementary years   

Αγάπη για τη μάθηση! Μέσα από ένα δίγλωσσο πρόγραμμα, με κέντρο τον μαθητή, η βιωματική εκπαίδευση που διέπει τη λειτουργία του σχολείου μας, επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή και μαθήτριας ξεχωριστά, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο δράσης τους ως μέλη μίας ομάδας.

 

Μέσα από την Ελληνική, αλλά και τη Διεθνή ανάπτυξη του προγράμματος, προσφέρονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενδυνάμωση της ελληνικής ταυτότητας των μαθητών, ενώ παράλληλα καλλιεργείται μια διεθνής αντίληψη -που τους επιτρέπει να εξελιχθούν σε ανοιχτούς 

στη διαφορετικότητα, ευαισθητοποιημένους

πολίτες του κόσμου.

Fox in the Pine Δίγλωσσο Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Overview of the Elementary ΙΒ curriculum

At Fox in the Pine elementary we offer bilingual education to students aged between 6-12.  Students engage in 40 educational hours per week of which half are in Greek and the other half are in English. We follow the National Curriculum with the IB PYP as a framework and vehicle for learning. The National Curriculum outlines the skills and knowledge which will be acquired by the time our children leave elementary school; the PYP is a way of framing learning in order to help children develop academically as well as holistically.

Learning is organised into six ‘Transdisciplinary Themes’ which, alongside the learner profile, provide children opportunities to acquire the knowledge and develop the skills outlined in the National Curriculum with an overall view of creating conscientious global citizens.

Students embark on lines of inquiry stemming from a central idea. Within the context of the Central Ideas, learners acquire the ability to demonstrate and recognize the IB Learner Attributes. The attributes promote learners to be inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-takers, balanced and reflective. The ethos behind the programme is to create lifelong learners who ‘develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect’. The vast majority of the National Curriculum is covered through the framework of the IB PYP, however, where explicit skills teaching is necessary, for example, language and mathematics, this is done within isolated lessons to be then embedded through the lines of inquiry. All compulsory subjects outlined by the National curriculum are integrated and covered through the 6 Transdisciplinary units of inquiry.

Anchor 1
Anchor 2

The Learning Community of an IB World School

Our teachers work together with the families to support each child's learning. As a learning community, we organize multiple meetings and forums with our families. The objective of our parent forums is to give parents a voice, foster collaborative decision making, organize events, and discuss all aspects of the students’ development. As a community of IB learners, we strive to be good communicators, collaborate effectively, and listen carefully to the opinions of others. Our learning community models this through regular communication, newsletters, and reports. We also use ‘seesaw’ which informs parents daily about the learning that is happening in school and provides suggestions on how they can connect this learning with life at home.

Διαθεματική προσέγγιση 

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων για την κάθε τάξη του δημοτικού, όπως έχουν οριστεί από το ΥΠΕΠΘ, πραγματοποιείται

μέσα από τη διαθεματική διδασκαλία της ύλης, διατηρώντας παιδοκεντρικό χαρακτήρα. Το κάθε θέμα που

"διδάσκεται", ταξιδεύει τον μαθητή και τη μαθήτρια σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, επιτρέποντας τη φυσική σύνδεση με τη νέα γνώση και, συνεπώς, τη νοηματοδότηση της.

Διερευνητική μάθηση 

Στο κέντρο της μάθησης, τοποθετούνται οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι δρώντας ελεύθερα και δημοκρατικά, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά και αυτόνομα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ερευνούν, ρωτούν, πειραματίζονται, παρατηρούν, αναστοχάζονται, οικοδομώντας και συνοικοδομώντας τη γνώση.

Playful Learning
Βιωματικη προσέγγιση 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, ανταποκρινόμενο στο αναπτυξιακό στάδιο και στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού κοινού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και ισχυρό σύμμαχο στην κατάκτηση γνώσης, την καλλιέργεια

κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη της σκέψης.

Εξάλλου, είναι η ίδια η βιωματική προσέγγιση που εξασφαλίζει τον ενεργό ρόλο των μαθητών στη διαδικασία της μάθησής τους. 

Anchor 3

Περιηγητική εκπαιδευτική 

Η πόλη μας, η "τάξη" μας! Μέσα από το πρόγραμμα της περιηγητικής εκπαιδευτικής και από δράσεις που οργανώνονται σύμφωνα με τις θεματικές που εκάστοτε διανθίζονται, γνωρίζουμε την πόλη μας, τα αξιοθέατά της και την τοπική ιστορία της. Μέσα από την εξέταση μνημείων του παρελθόντος, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκτιμήσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Εμπνέοντας τους, λοιπόν, να δρούν ως ικανοί και υπεύθυνοι

πολίτες, η περιηγητική εκπαιδευτική συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αναγνώριση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας χωρών όλου του κόσμου. 

Κοινωνική διάσταση της γνώσης

Μέσα από τη σύσταση ομάδων εργασίας  στην τάξη, ευνοείται η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και βιωμάτων, με κοινό στόχο την ανάληψη ευθυνών, την αντιμετώπιση προκλήσεων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση, λοιπόν, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκούνται σε επικοινωνιακές στρατηγικές, αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, επιχειρηματολογούν και συνεργάζονται, μέσα σε ένα θετικό κλίμα αλληλεπίδρασης και αυτενέργειας.

Το παιδί που μεγαλώνει 

Η δημοτική εκπαίδευση καλύπτει το μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες βαθμίδες (6 έτη φοίτησης), γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητά της. Μέσα στα έξι αυτά χρόνια, το μικρό παιδί μεγαλώνει σε προέφηβο, ενώ πολλές φορές ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο δημοτικό έχοντας ήδη μπει επίσημα στην εφηβεία. Το πρόγραμμα του σχολείου μας, οι δραστηριότητες, οι μέθοδοι

"διδασκαλίας", η θεματολογία αλλά και η διαμόρφωση των τάξεων, είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των

διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων που διανύουν οι μαθητές μας.

Το περιβάλλον μάθησης

Το περιβάλλον ως δεύτερος δάσκαλος !

​Ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, που προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες αναδιαμόρφωσης του χώρου, μετατρέπεται από απλό εργαλείο σε δυναμικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ευνοεί τόσο την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, όσο και την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους. Το ίδιο το περιβάλλον, έτσι επηρεάζει, και επηρεάζεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης, αποτελώντας το ίδιο πηγή ερεθισμάτων και "καμβά" της γνώσης.

 

Το περιβάλλον ως δεύτερος δάσκαλος !Fox in the Pine Bilingual Education
Anchor 4

Αξιολόγηση

Η ολιστική προσέγγιση του Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΡΥΡ) προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιολογήσουν με αυθεντικότητα τους μαθητές τους και στους μαθητές ένα αναστοχαστικό και εποικοδομητικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης.

Η αξιολόγηση είναι συνεχής και ενσωματώνεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν συστηματικά κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, εργαλεία και στρατηγικές για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εκπαιδευτική πρόοδο ενός μαθητή σε όλους τους τομείς του προγράμματος.

 

Κεντρικό στοιχείο του Προγράμματος είναι η καθοδήγηση των μαθητών μέσα από τα πέντε βασικά στοιχεία: την απόκτηση γνώσεων, την κατανόηση των εννοιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καλλιέργεια στάσεων και την ανάληψη υπεύθυνης δράσης.

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν το επίπεδο της προηγούμενης εμπειρίας, της γνώσης και των ενδιαφερόντων κάθε μαθητή και προσπαθούν να προσαρμόσουν τη μαθησιακή διαδικασία στις ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού.

Οι αξιολογήσεις  των μαθητών επικοινωνούνται  στους γονείς μέσω των ακόλουθων:

  • Φύλλα αξιολόγησης και προόδου

  • Καθημερινή πλατφόρμα επικοινωνίας 

  • Συναντήσεις γονέων με εκπαιδευτικούς σε εβδομαδιαία συχνότητα αλλά και στη λήξη του εκάστοτε τριμήνου 

  • Φύλλα αυτο-αξιολόγησης

Εξωσχολικές δραστηριότητες 
After school Clubs 

Μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, δίνεται η ευκαιρία για συμμετοχή των μαθητών μας σε εξωσχολικές δραστηριότητες, με συχνότητα μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων προκύπτει στην έναρξη της σχολικής χρονιάς κατόπιν της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.

Anchor 5

Νους υγιής εν σώματι υγιεί !

Ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας και της καθημερινής μας ζωής το διανύουμε στο σχολικό περιβάλλον. Είναι οι πιο παραγωγικές ώρες της ζωής των μαθητών, κατά τις οποίες στοχάζονται, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν και δημιουργούν, λαμβάνοντας μέρος σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων, που απαιτούν καθαρό μυαλό και δυνατό σώμα.

Για να εξασφαλίσουμε την ενέργεια και τη συμμετοχή των μαθητών μας, το σχολείο μας προωθεί και προσφέρει έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, πλούσιο σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ένας οργανισμός καθημερινά.

Διατροφή 

Anchor 6

School Bus Service  

Η υπηρεσία του σχολικού λεωφορείου προσφέρεται στους μαθητές μας για την πρωινή τους άφιξη, αλλά και για την αποχώρηση τους. 

School Bus Service . Στο Σχολείο Fox in the Pine. Η υπηρεσία του σχολικού λεωφορείου προσφέρεται στους μαθητές μας για την πρωινή τους άφιξη, αλλά και για την αποχώρηση τους. 
Anchor 7
bottom of page