top of page

Elementary years   

Αγάπη για τη μάθηση! Μέσα από ένα δίγλωσσο πρόγραμμα, με κέντρο τον μαθητή, η βιωματική εκπαίδευση που διέπει τη λειτουργία του σχολείου μας, επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή και μαθήτριας ξεχωριστά, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο δράσης τους ως μέλη μίας ομάδας.

 

Μέσα από την Ελληνική, αλλά και τη Διεθνή ανάπτυξη του προγράμματος, προσφέρονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενδυνάμωση της ελληνικής ταυτότητας των μαθητών, ενώ παράλληλα καλλιεργείται μια διεθνής αντίληψη -που τους επιτρέπει να εξελιχθούν σε ανοιχτούς 

στη διαφορετικότητα, ευαισθητοποιημένους

πολίτες του κόσμου.

Image by Greg Rosenke

Δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών του Fox in the Pine Elementary είναι δίγλωσσο και ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων, μέσα από το Ελληνικό Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, και του Διεθνούς προγράμματος σπουδών. 

Διαθεματική προσέγγιση 

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων για την κάθε τάξη του δημοτικού, όπως έχουν οριστεί από το ΥΠΕΠΘ, πραγματοποιείται

μέσα από τη διαθεματική διδασκαλία της ύλης, διατηρώντας παιδοκεντρικό χαρακτήρα. Το κάθε θέμα που

"διδάσκεται", ταξιδεύει τον μαθητή και τη μαθήτρια σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, επιτρέποντας τη φυσική σύνδεση με τη νέα γνώση και, συνεπώς, τη νοηματοδότηση της.

Διερευνητική μάθηση 

Στο κέντρο της μάθησης, τοποθετούνται οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι δρώντας ελεύθερα και δημοκρατικά, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά και αυτόνομα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ερευνούν, ρωτούν, πειραματίζονται, παρατηρούν, αναστοχάζονται, οικοδομώντας και συνοικοδομώντας τη γνώση.

Περιηγητική εκπαιδευτική 

Η πόλη μας, η "τάξη" μας! Μέσα από το πρόγραμμα της περιηγητικής εκπαιδευτικής και από δράσεις που οργανώνονται σύμφωνα με τις θεματικές που εκάστοτε διανθίζονται, γνωρίζουμε την πόλη μας, τα αξιοθέατά της και την τοπική ιστορία της. Μέσα από την εξέταση μνημείων του παρελθόντος, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκτιμήσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Εμπνέοντας τους, λοιπόν, να δρούν ως ικανοί και υπεύθυνοι

πολίτες, η περιηγητική εκπαιδευτική συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αναγνώριση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας χωρών όλου του κόσμου. 

Playful Learning
Βιωματικη προσέγγιση 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, ανταποκρινόμενο στο αναπτυξιακό στάδιο και στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού κοινού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και ισχυρό σύμμαχο στην κατάκτηση γνώσης, την καλλιέργεια

κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη της σκέψης.

Εξάλλου, είναι η ίδια η βιωματική προσέγγιση που εξασφαλίζει τον ενεργό ρόλο των μαθητών στη διαδικασία της μάθησής τους. 

Κοινωνική διάσταση της γνώσης

Μέσα από τη σύσταση ομάδων εργασίας  στην τάξη, ευνοείται η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και βιωμάτων, με κοινό στόχο την ανάληψη ευθυνών, την αντιμετώπιση προκλήσεων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση, λοιπόν, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκούνται σε επικοινωνιακές στρατηγικές, αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, επιχειρηματολογούν και συνεργάζονται, μέσα σε ένα θετικό κλίμα αλληλεπίδρασης και αυτενέργειας.

Το παιδί που μεγαλώνει 

Η δημοτική εκπαίδευση καλύπτει το μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες βαθμίδες (6 έτη φοίτησης), γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητά της. Μέσα στα έξι αυτά χρόνια, το μικρό παιδί μεγαλώνει σε προέφηβο, ενώ πολλές φορές ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο δημοτικό έχοντας ήδη μπει επίσημα στην εφηβεία. Το πρόγραμμα του σχολείου μας, οι δραστηριότητες, οι μέθοδοι

"διδασκαλίας", η θεματολογία αλλά και η διαμόρφωση των τάξεων, είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των

διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων που διανύουν οι μαθητές μας.

Acrilic Paints

Το περιβάλλον εκπαίδευσης

Το περιβάλλον ως δεύτερος δάσκαλος !

​Ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, που προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες αναδιαμόρφωσης του χώρου, μετατρέπεται από απλό εργαλείο σε δυναμικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ευνοεί τόσο την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, όσο και την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους. Το ίδιο το περιβάλλον, έτσι επηρεάζει, και επηρεάζεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης, αποτελώντας το ίδιο πηγή ερεθισμάτων και "καμβά" της γνώσης.

 

Εξωσχολικές δραστηριότητες 
After school Clubs 

Μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, δίνεται η ευκαιρία για συμμετοχή των μαθητών μας σε εξωσχολικές δραστηριότητες, με συχνότητα μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων προκύπτει στην έναρξη της σχολικής χρονιάς κατόπιν της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.

Pool Ladder

SWIMMING 

1/week 

Ballet Shoes

GYMNASTICS/
BALLET

3/week

Ball on Tennis Court

TENNIS

2/week 

Palette

CREATIVE ARTS

3/week

Soccer

SOCCER

2/week

Hand Drums

PERFORMING ARTS

2/week

Διατροφή 

Νους υγιής εν σώματι υγιεί !

Ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας και της καθημερινής μας ζωής το διανύουμε στο σχολικό περιβάλλον. Είναι οι πιο παραγωγικές ώρες της ζωής των μαθητών, κατά τις οποίες στοχάζονται, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν και δημιουργούν, λαμβάνοντας μέρος σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων, που απαιτούν καθαρό μυαλό και δυνατό σώμα.

Για να εξασφαλίσουμε την ενέργεια και τη συμμετοχή των μαθητών μας, το σχολείο μας προωθεί και προσφέρει έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, πλούσιο σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ένας οργανισμός καθημερινά.

Image by Jess Bailey

School Bus Service  

Η υπηρεσία του σχολικού λεωφορείου προσφέρεται στους μαθητές μας για την πρωινή τους άφιξη, αλλά και για την αποχώρηση τους. 

bottom of page