Μας κάνει πιο έξυπνους! Αναπτύσσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες και οι θετικές απιδράσεις της διγλωσσίας στον εγκέφαλό μας βοηθούν μέχρι τα βαθιά μας γεράματα..! 

Μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με αυτοπεποίθηση με ανθρώπους από άλλες χώρες.

Μπορούμε να διαχειριστούμε τις ανθρώπινες σχέσεις καλύτερα καθώς αναπτύσσει την συναισθηματική μας νοημοσύνη.

Περί Διγλωσσίας

 

 

Η διγλωσσία είναι μία ικανότητα πολύ ανώτερη από την ταυτόχρονη χρήση μίας ακόμη γλώσσας παράλληλα με την μητρική. Είναι η διαδικασία εκμαθησής της και η έκθεση του παιδιού σε μία διαφορετική κουλτούρα που τελικά ενισχύουν την ευφυία των βρεφών και νηπίων, τόσο την νοητική όσο και τη συναισθηματική, εφόδια που μπορούν να δοθούν τώρα και να τα διευκολύνουν σε όλη τους τη ζωή.   

 

 

Υπάρχει πλέον η επίγνωση οτι η εισαγωγή μίας ή και περισσότερων γλωσσών πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία. Ακόμη και από την ηλικία των 2-3 μηνών. Ο έγκεφαλός των βρεφών είναι έτοιμος να υποδεχτεί οποιαδήποτε πληροφορία και να την αφομοιώσει "φυσικά¨ χωρίς τον κόπο του ενήλικα εγκέφαλου. Έπειτα είναι αυτές οι πληροφορίες-ερεθίσματα που διατίθενται στα βρέφη και στα νεαρά παιδιά που θα διαμορφώσουν τις εγκεφαλικές τους δεξιότητες και θα ενισχύσουν τις δυνατοτητές τους. Όσα περισσότερα ερεθίσματα δώσετε στα παιδιά σας, μιλώντας τα, αγκαλιαζοντάς τα, παίζοντας μαζί τους και δείχνοντας τους τον κόσμο τόσο πιο έξυπνοι και κοινωνικοποιημένοι ενήλικες θα γίνουν. 

 

Εκτίθοντας τα βρέφη σας σε μία ακόμη γλώσσα- πολιτισμό και δίνοντάς τους την ευκαιρία να γίνουν δίγλωσσα,  εκτός από το ότι θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς γλωσσικά εμπόδια και οτι θα έχουν καλύτερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, τους επιτρέπετε να αναπτύξουν τις εγκεφαλικές τους λειτουργίες. Τα δίγλωσσα παιδιά ήδη από τους πρώτες μήνες της ζωής τους εμφανίζουν πιο αναπτυγμένες γνωστικές ικανότητες, ικανότητες που τα διευκολύνουν σε όλη τους τη ζωή, Σκέφτονται πιο σύνθετα και πιο δημιουργικά , μαθαίνουν από νωρίς να παίρνουν  αποφάσεις και να χρησιμοποιούν την λογική τους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέχρι την ηλίκια των 3 ετών έχει σχεδόν διαμορφωθεί και μέχρι την ηλικία των 5 ετών έχει κατακτήσει το 90% των δυνατοτήτων του.

 

Πέραν όμως και από την ευφυία που υπάρχει μέσα στη διγλωσσία, τα παιδιά που έχουν εκτεθεί σε δίγλωσσο/διαπολιτισμικό περιβάλλον, αναπτύσσουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες. Από πολύ νωρίς προσπαθώντας να κατανοήσουν την διαφορετική γλωσσική έκφραση αλλά και συμπεριφορά, αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της κατονόησης της οπτικής των άλλων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η κατανόηση της διαφορετικής οπτικής είναι πραγματικά ένα εφόδιο ζωής , καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να κάνουν πιο εποικοδομητικούς και ουσιαστικούς διαλόγους καθώς θα διαχειρίζονται καλύτερα τις επαγγελματικές τους και προσωπικές τους σχέσεις.